işvəkar

işvəkar
sif. <ər. işvə və fars. . . . kar> Öz qəmzəli baxışları ilə kişiləri məftun edən; işvəli, qəmzəli. <Zeynəb xanım> Alış bəyi görüncə qaşlarını qaldırdı, fitnəli gözlərini süzdü və işvəkar bir səslə qulluqçuya dedi: – Ovçuluq gözəl şeydir. Ç.. Müəyyən bir məqsədlə kişilərə yanaşan işvəkar qadın ən möhkəm iradəli şəxslərə belə sevginin zəhrini aşılaya bilər. M. S. O.. Şux və işvəkar ərəb qızları gələr və xaqanla əylənərlər. H. C.. // İs. mənasında. Dilbər. <Arif İblisə:> Bir afətə, bir nigarə uydum; Bir qəmzəli işvəkarə uydum. H. C.. Bütün ətrafə min bəzək saçılır; Durma gəl, nazlım, işvəkarım, gəl! S. Rüst..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • işvəkar — ə. və f. işvəli, nazlı, qəmzəli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • işvəbaz — sif. <ər. işvə və fars. . . . baz> İşvə edən, işvəkar, nazlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işvəgər — ə. və f. bax: işvəkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şivəkar — bax işvəkar. Hər əhli hüsn kim, mən bədbəxtə yar olur; Bilməm, nə rəmzdir ki, dönüb şivəkar olur. S. Ə. Ş.. Günəş İşıqlı dağının dalından şivəkar qızlar kimi gülümsəyir və yavaş yavaş kölgələri udurdu. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəmzəkar — ə. və f. qəmzəli, nazlı, qəmzəli, işvəli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şivəkar — f. işvəli, nazlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • yosma — sif. şair. Zərif, incə, işvəli, işvəkar, nazənin. İpəklər içində xumarlandıqca; Yosma gözəllərə dastanlar deyin. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədalı — sif. 1. Ədası olan, ədabaz. Ədalı adam. // Əda ilə dolu, sadəlikdən, adilikdən məhrum. Ədalı hərəkət. // Mütəkəbbir. Sarayda hökm edir ədalı bir xan; Qan, qarğış tökülür qaşqabağından. S. V.. 2. İşvəli, işvəkar, nazlı. Ədalı qız. Ədalı baxış.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilahə — is. <ər.> Antik mifologiyada və bəzi dinlərdə; qadın cinsli allah. Qədim Yunanıstanda şüəra sinfi bir qissə və hekayət yazmaq istədikləri əsnada «Muza» adlı teatr ilahəsinə rücu edib ondan kömək və mədəd dilərdilər. F. K.. <Qızlar:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazənin — sif. <fars.> şair. Nazlı, işvəkar, cilvəli; incə və gözəl. Sorma, heç sorma, nazənin Xavər; Məni məhv etdi iztirabü kədər. H. C.. <Gəray:> Günəş öz aləmində seyr edəli; Görməmiş böylə nazənin gözəli. A. Ş.. Doğrusu, belə bir nazənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”